Celmag Andrzej Ośmiałowski spółka jawna

Celmag sp.j. to firma stawiająca na odpowiedzialny biznez. Dlatego też bierzemy sobie do serca nie tylko oferowanie usług na najwyższym poziomie, ale zwracamy również uwagę na drugą stronę swojej działalności, która obejmuje dobre samopoczucie swoich pracowników oraz wpływ na środowisko i ludność lokalną.
Aby zapewnić komfort naszym pracownikom oraz prawo głosu ludności lokalnej:
  • rozwinęliśmy mocno bezpośrednią komunikację pomiędzy wszystkimi pracownikami na wszystkich szczeblach
  • organizujemy ankiety dotyczące potrzeb pracowników,a wyniki wdrażamy
  • posiadamy skrzynkę opinii, skarg i zażaleń dostępną dla wszystkich pracowników w firmie oraz dla mieszkańców i kierowców na bramie wjazdowej, gdzie można anonimowo wypowiedzieć się na temat firmy i jej działaności
  • umożliwiamy anonimowe wypowiedzenie się poprzez formularz kontaktowy na stronie

Jeśli tylko mamy taką możliwość wprowadzamy usprawnienia mające na celu ochronę środowiska. Przykładem takich działań są :
  • złożenie projektu o dofinansowanie z Unii Europejskiej na zamontowanie paneli fotowoltaicznych;
  • kształtowanie odpowiednich nawyków u pracowników i segregacja wszystkich odpadów plastikowych;
  • wymiana całego oświetlenia znajdującego się w magazynach o pow. 12 000 m2 na nowoczesne oświetlenie ledowe.
Copyright Celmag